Finansinių atskaitų rinkiniai 2014 m.

2014 metai:
Šilutės muziejaus biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. IV ketv. ataskaita
Šilutės muziejaus biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. IV ketv. ataskaita DUD
Šilutės muziejaus spec. lėšų išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. IV ketv. ataskaita
Šilutės muziejaus viešūjų darbų išlaidų sąmatos vykdymo 2014 IV ketv. ataskaita
Šilutės muziejaus biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. III ketv. ataskaita
Šilutės muziejaus biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. III ketv. ataskaita DUD
Šilutės muziejaus spec. lėšų išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. III ketv. ataskaita
Šilutės muziejaus viešūjų darbų išlaidų sąmatos vykdymo 2014 III ketv. ataskaita
Šilutės muziejaus finansinės būklės 2014 m. III ketv. ataskaita
Šilutės muziejaus finansinės veiklos 2014 m. III ketv. ataskaita
Šilutės muziejaus 2014 m. III ketv. aiškinamasis raštas
Šilutės muziejaus biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. II ketv. ataskaita
Šilutės muziejaus spec. lėšų išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. II ketv. ataskaita
Šilutės muziejaus viešūjų darbų išlaidų sąmatos vykdymo 2014 II ketv. ataskaita
Šilutės muziejaus finansinės būklės 2014 m. II ketv. ataskaita
Šilutės muziejaus finansinės veiklos 2014 m. II ketv. ataskaita
Šilutės muziejaus 2014 m. II ketv. aiškinamasis raštas
Šilutės muziejaus biudžeto išlaidų 2014 m. I ketv. ataskaita
Šilutės muziejaus finansinė būklės 2014 m. I ketv. ataskaita
Šilutės muziejaus finansinė veiklos 2014 m. I ketv. ataskaita
Šilutės muziejaus 2014 m. I ketv. aiškinamasis raštas

Komentavimo galimybė išjungta.