2015

Šilutės muziejaus darbuotojų 2015 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Eil Nr Pareigybės pavadinimas Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis 2015 m €.

 

1 Direktorė 690
2 Vyr .fondų saugotoja 473
3 Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams 601
4 muziejininkai 555
5 Restauratoriai 541
6 Archyvare-bibliotekininkė 841
7 Dailininkė 255
8 Buhalterė 651
9 Kasininkė-eksponatų.saugotoja 312
10 Eksponatų saugotojas 323
11 Darbininkas 312
12 Valytoja 341
13 IT specialistas 576
Eil Nr Pareigybės pavadinimas Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis

IVketvirtis €

1 Direktorė 714
2 Vyr .fondų saugotoja 658
3 Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams 568
4 muziejininkai 642
5 Restauratoriai 677
6 Archyvare-bibliotekininkė 841
7 Dailininkė 330
8 Buhalterė 945
9 Kasininkė-eksponatų.saugotoja 325
10 Eksponatų saugotojas 334
11 Darbininkas 325
12 Valytoja 379
13 IT specialistas 621

 

Eil Nr Pareigybės pavadinimas Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis

IIIketvirtis €

1 Direktorė 714
2 Vyr .fondų saugotoja 673
3 Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams
4 muziejininkai 595
5 Restauratoriai 546
6 Archyvare-bibliotekininkė 782
7 Dailininkė 230
8 Buhalterė 646
9 Kasininkė-eksponatų.saugotoja 325
10 Eksponatų saugotojas 334
11 Darbininkas 325
12 Valytoja 380
13 IT specialistas 532

 

Eil Nr Pareigybės pavadinimas Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis II ketvirtis
1 Direktorė 667
2 Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams 426
3 Vyr. fondų saugotoja 541
4 Muziejininkai 508
5 Archyvare-bibliotekininkė 525
6 Restauratoriai 477
7 Dailininkė 230
8 Buhalterė 508
9 Kasininkė-eksponatų saugotoja 300
10 Eksponatų saugotojos 312
11 Darbininkas 300
12 Valytoja 305
Eil Nr Pareigybės pavadinimas Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis
2015 m.,
1 Direktorė 667
2 Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams 426
3 Vyr. fondų saugotoja 532
4 Muziejininkai 473
5 Archyvare-bibliotekininkė 506
6 Restauratoriai 462
7 Dailininkė 230
8 Buhalterė 507
9 Kasininkė-eksponatų saugotoja 300
10 Eksponatų saugotojos 312
11 Darbininkas 300
12 Valytoja 300

Komentavimo galimybė išjungta.