2014

Šilutės muziejaus darbuotojų 2014 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Eil Nr Pareigybės pavadinimas Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis
2014 m., Lt
1 Direktorė 2174
2 Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams 1305
3 Vyr. fondų saugotoja 1784
4 Muziejininkai 1701
5 Archyvare-bibliotekininkė 1764
6 Restauratoriai 1464
7 Dailininkė 677
8 Buhalterė 1833
9 Kasininkė-eksponatų saugotoja 1008
10 Eksponatų saugotojos 1047
11 Darbininkas 1008
12 Valytoja 1008
Eil Nr Pareigybės pavadinimas Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis
IV ketvirtis Lt
1 Direktorė 2294
2 Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams 1220
3 Vyr. fondų saugotoja 1830
4 Muziejininkai 1697
5 Archyvare-bibliotekininkė 2430
6 Restauratoriai 1586
7 Dailininkė 738
8 Buhalterė 1744
9 Kasininkė-eksponatų saugotoja 1000
10 Eksponatų saugotojos 1053
11 Darbininkas 1000
12 Valytoja 1000
Eil Nr Pareigybės pavadinimas Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis
III ketvirtis Lt
1 Direktorė 2294
2 Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams 1220
3 Vyr. fondų saugotoja 1830
4 Muziejininkai 1697
5 Archyvare-bibliotekininkė 2430
6 Restauratoriai 1586
7 Dailininkė 738
8 Buhalterė 1744
9 Kasininkė-eksponatų saugotoja 1000
10 Eksponatų saugotojos 1053
11 Darbininkas 1000
12 Valytoja 1000

Eil Nr
Pareigybės pavadinimas Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis
II ketvirtis Lt
1 Direktorė 2050
2 Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams 1401
3 Vyr. fondų saugotoja 1586
4 Muziejininkai (5 žmonės) 1505
5 Archyvare-bibliotekininkė 1403
6 Restauratoriai (2 žmonės) 1342
7 Dailininkė 616
8 Buhalterė 1744
9 Kasininkė-eksponatų saugotoja 1000
10 Eksponatų saugotojos 1053
11 Darbininkas 1000
12 Valytoja 1000


Eil Nr Pareigybės pavadinimas Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis
I ketvirtis Lt
1 Direktorė 2050
2 Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams 1401
3 Vyr. fondų saugotoja 1586
4 Muziejininkai (5 žmonės) 1472
5 Archyvare-bibliotekininkė 1403
6 Restauratoriai (2 žmonės) 1342
7 Dailininkė 616
8 Buhalterė 1744
9 Kasininkė- eksponatų saugotoja 1000
10 Eksponatų saugotojas (2 žmonės) 1053
11 Darbininkas 1000
12 Valytoja 1000
13 IT specialistas 784

Komentavimo galimybė išjungta.