Informacija lankytojams

Šilutės Hugo Šojaus muziejaus darbo laikas


Muziejaus bilietų kainos

 

Suaugusiems – 2.00 €

Moksleiviams, studentams, būtinos tarnybos kariams, pensininkams – 1,00

Ikimokyklinio amžiaus vaikams, vaikų namų auklėtiniams, neįgaliesiems, respublikos muziejininkams, mokytojams lydintiems mokinių grupe, gidams lydintiems grupes (pateikus gido pažymėjimą) – nemokamai

Muziejaus funkcijos ir uždaviniai

 • Kaupti, saugoti, restauruoti, tirti, konservuoti ir eksponuoti bei populiarinti rajono kultūros istoriją atspindinčias materialines ir dvasines kultūros vertybes bei gamtos objektus.
 • Papildyti jomis jau esančius ir formuoti naujus muziejaus rinkinius.
 • Dalyvauti bendrose apskričių ir valstybinėse muziejinėse programose.
 • Bendradarbiauti su švietimo įstaigomis ir rengti muziejines moksleivių lavinimo programas.
 • Organizuoti su muziejaus veikla susijusius kultūros renginius.
 • Teikti metų veiklos ataskaitas bei darbo planus steigėjui ir Kultūros ministerijai.
 • Kultūros ministro nustatyta tvarka priimti archeologinių kasinėjimų metu rastus radinius.
 • Užtikrinti muziejinių vertybių apskaitą bei apsaugą, muziejinių vertybių prieinamumą visuomenei.
 • Klasifikuoti muziejinių vertybių rinkinius.
 • Supažindinti visuomenė su muziejinėmis vertybėmis bei jų rinkiniais: rengti nuolatines ir laikinas ekspozicijas, parodas, publikuoti mokslinių tyrinėjimų rezultatus, muziejinių vertybių katalogus, rengti muziejų populiarinančius leidinius , dirbti šviečiamąjį darbą.
 • Teikti metodinę pagalbą privatiems, visuomeniniams muziejams.

 

Komentavimo galimybė išjungta.