SAUSIO MĖNESIO EKSPONATAS

img543

Šilutiškė Eugenija Juraškaitė-Murauskienė padovonojo muziejui labai vertingą ir įdomų leidinį „Lietuvių žvejų tarmė Prūsuose = Das Fischerlitauisch in Preussen / surašė J. Gerullis ir Chr. Stang’as“ (Kaunas: „Spindulio“ B-vės spaustuvė 1933). Šis veikalas – tai dabar jau išnykusios lietuvių kalbos šnektos prie Kuršių marių (Agilo, Gyventės, Nemunyno, Gilijos ir kt. kaimų) aprašas.

Komentavimo galimybė išjungta.